Czy native speaker języka mobilności może rozwiązać test biegłości językowej OLS z innego języka?

Print - PDF