Dlaczego nadal otrzymuję wiadomości przypominające nawet po przystąpieniu do pierwszego testu biegłości językowej w programie OLS?

Print - PDF