Czy mogę zapisać swoje postępy w teście biegłości językowej przed jego opuszczeniem?

Print - PDF