Podczas rozwiązywania testu biegłości językowej Erasmus+ OLS wyświetlił się komunikat o błędzie. Co mam zrobić?

Print - PDF