Jakie są konsekwencje, jeśli uczestnik mobilności nie wypełni testów biegłości językowej OLS?

Print - PDF