Czy uczestnicy mobilności mają możliwość, aby nauczyć się języka nie uwzględnionego w programie Erasmus+ OLS?

Print - PDF