Czy uczestnicy mobilności mają możliwość, aby nauczyć się języka nieuwzględnionego w programie OLS?

Print - PDF