Môžu rodení hovoriaci jazyka mobility absolvovať jazykový test OLS v inom jazyku?

Print - PDF