Aké zručnosti sa hodnotia v rámci jazykového testu Erasmus+ OLS?

Print - PDF