Aké zručnosti sa hodnotia v rámci jazykového testu OLS?

Print - PDF