Zmeškal/-a som termín na prvé pripojenie sa k svojmu online jazykovému kurzu OLS. Čo mám robiť?

Print - PDF