Prečo sú mi pripomienky zasielané aj po absolvovaní prvého (úvodného) jazykového testu Erasmus+ OLS?

Print - PDF