Prečo sú mi pripomienky zasielané aj po absolvovaní prvého jazykového testu OLS?

Print - PDF