Ako a kedy možno absolvovať záverečný jazykový test?

Print - PDF