Pri vypĺňaní jazykového testu Erasmus+ OLS sa objavilo chybové hlásenie. Čo mám robiť?

Print - PDF