Je k dispozícii všeobecná prezentácia k jazykovému testu Erasmus+ OLS?

Print - PDF