Je k dispozícii všeobecná prezentácia k jazykovému testu OLS?

Print - PDF