Koľko hodín by som mal/-a venovať kurzu, aby som videl/-a, ako sa zlepšujem?

Print - PDF