Koľko hodín by som mal venovať kurzu, aby sa dostavili výsledky?

Print - PDF