Čo mám robiť, ak nie sú slovíčka v zozname slovíčok alebo na kartičkách preložené do môjho jazyka?

Print - PDF