Sem udeleženec oz. udeleženka mobilnosti

COVID-19 in OLS

Težave z uporabniškim imenom ali geslom

Težave s preverjanjem jezikovnega znanja

Težave z jezikovnim tečajem

Težave s profilom

Težave z e-pošto

Splošna vprašanja o spletni jezikovni podpori OLS