Kan jag spara den del jag har genomfört innan jag lämnar språkbedömningen?

Print - PDF