Hur många timmar måste jag lägga på kursen för att göra framsteg?

Print - PDF