Vad ska jag göra om ett ord inte är översatt till mitt språk i gloslistorna eller på gloskorten?

Print - PDF