Min mobilitet har redan inletts och jag har tillgång till OLS. Kan jag fortsätta att gå min OLS språkkurs trots det rådande läget?

Print - PDF