Min mobilitet borde ha inletts men den har inte gjort det, och jag fick just tillgång till OLS. Vilka mobilitetsdatum ska jag ange?

Print - PDF