Min mobilitet har försenats eller skjutits upp och jag har redan tillgång till OLS språkkursen. Hur länge kommer jag att kunna gå min OLS språkkurs?

Print - PDF