Min mobilitet har försenats eller skjutits upp och jag har redan tillgång till OLS språkkursen. Behöver jag ändra datumen för min mobilitet?

Print - PDF